رازهایی در مورد ضد آب کردن کفشها و پوتین ها

به همین منظور یکبار برای همیشه قصد داریم تا با کمک راهنمایی های مشاوران تولیدی کیفش و کفش چرم سورنا تفاوت میان سه مدل از کفش های چرمی و ساق بلند زنانه را بررسی کنیم. پوتین از کسی گرفتن قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به دیگران است. انجام کارها و فعالیتهای نظامی در هر شرایطی با سختیهای خاص خود همراه است. کفه نامناسب این پوتین نظامی، مقاومت کافی را در برابر اجسام نوک تیز و برنده، مانند سنگ ها و..ندارد، اجسام تیز و خطرناکی که وجود آنها در حین فعالیتهای نظامی اجتناب ناپذیراست. با توجه به مدارک فراوان که نشان می دهد در عصر صفوی انواع کفشهای چرمی از ایران به اروپا صادر می شده گویا اولین طرح بوت که در زمان جنگ های صد ساله برای اسب سواران سپاهی در بریطانیا طراحی شده در واقع همان موزه ها و پوستال های ایرانیست یک لنگه سبز رنگ نمونه این چکمه ها متعلق به قرن هفدهم در موزه کفش ترونتو وجود دارد ازان پس چکمه های اروپایی تحت تأثیر سبک های نظامی قرار گرفتند و مانند موزه های ایرانی دارای پاشنه و ساقهای نرم بودند که در اصل برای حفاظت از سربازان اسب سوار طراحی شده بودند.

شواهد نشان می دهد که یک نوع چکمه با چرم نرم توسط عشایری در شرق ایران پوشیده می شده همچنین وجود تکوک جام چکمه زمان اشکانی که در موزه اقارضا عباسی تهرن نگهداری می شود دلیل محکمی دیگر بر این مدعاست مابین قرن ۱۲ تا ۱۵ از طریق مهاجمان مغول به چین و هند و روسیه برده شده.با توجه به مدارک فراوان که نشان می دهد در عصر صفوی انواع کفشهای چرمی از ایران به اروپا صادر می شده گویا اولین طرح بوت که در زمان جنگ های صد ساله برای اسب سواران سپاهی در بریطانیا طراحی شده در واقع همان موزه ها و پوستال های ایرانیست یک لنگه سبز رنگ نمونه این چکمه ها متعلق به قرن هفدهم در موزه کفش ترونتو وجود دارد ازان پس چکمه های اروپایی تحت تأثیر سبک های نظامی قرار گرفتند و مانند موزه های ایرانی دارای پاشنه و ساقهای نرم بودند که در اصل برای حفاظت از سربازان اسب سوار طراحی شده بودند.

شواهد نشان می دهد که یک نوع چکمه با چرم نرم توسط عشایری در شرق ایران پوشیده می شده همچنین وجود تکوک جام چکمه زمان اشکانی که در موزه اقارضا عباسی تهرن نگهداری می شود دلیل محکمی دیگر بر این مدعاست مابین قرن 12 تا 15 از طریق مهاجمان مغول به چین و هند و روسیه برده شده. به دلیل عدم جریان هوا در پوتین سربازی نامناسب، پاهای فرد سریع عرق میکند و همین عرق کردنها، جذب دیواره کفش شده و به مرور زمان باعث انواع بیماریهای پوستی و قارچی برای ناخن، پوست، پا و انگشتان فرد شود، که بسیار ناراحت کنند بوده و طول درمان نسبتاً طولانی را دارد.

حدود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد در خراسان بزرگ در شمال شرقی ایران این اجزاء به طور دائم به صورت یک واحد درامدند که اغلب تا زانو را می پوشانده بنابر آثار شعرای و تاریخ نویسان ایران پوشیدن موزه برای استفاده جنگاوران و سواره نظام سپاهیان بوده و بر کنار ساق آن جایی برای بستن خنجر بوده و در شاهنامه فردوسی بسیار از ان یاد شده و همچنین برای رفتن در گل و لای و زمینهای پر خس و خار کاربرد داشته . حدود 1000 سال قبل از میلاد در خراسان بزرگ در شمال شرقی ایران این اجزاء به طور دائم به صورت یک واحد درامدند که اغلب تا زانو را می پوشانده بنابر آثار شعرای و تاریخ نویسان ایران پوشیدن موزه برای استفاده جنگاوران و سواره نظام سپاهیان بوده و بر کنار ساق آن جایی برای بستن خنجر بوده و در شاهنامه فردوسی بسیار از ان یاد شده و همچنین برای رفتن در گل و لای و زمینهای پر خس و خار کاربرد داشته .